Krajowy Rejestr Matur
- strona informacyjna

Wersja demonstracyjna systemu KReM
zapraszamy oficjalnie zgłoszonych administratorów do testowego zakładania kont, pod adresem
https://demo.krem.uw.edu.pl/rejestracja.php


System KReM - dostęp tylko dla osób uprawnionych
zapraszamy oficjalnie zgłoszonych administratorów do zakładania kont, pod adresem
https://rejestr.krem.uw.edu.pl/rejestracja.php!!!Harmonogram przesyłania danych w roku 2018!!!


Materiały pomocnicze:

Aktualności - najnowsze wiadomości w sprawie KReM (ostatnia wiadomość z dnia 14.09.2018)

Umowa UW z Uczelnią - w sprawie pobierania wyników matur (wersja z dnia 3.07.2018)

Dokumentacja użytkownika Uczelnia (załącznik nr 1 do umowy między UW i Uczelnią)

Załącznik nr 2 - do umowy o współpracy w sprawie Krajowego Rejestru Matur pomiędzy UW i OKE oraz pomiędzy UW i Uczelnią

Karta rejestracyjna - zgłoszenie administratorów Uczelni

Umowa UW z OKE - w sprawie funkcjonowania KReM, podpisana w dniu 3.07.2018

Skany podpisanych umów UW - OKE 2018
 1. OKE w Gdańsku
 2. OKE w Jaworznie
 3. OKE w Łodzi
 4. OKE w Łomży
 5. OKE w Krakowie
 6. OKE w Poznaniu
 7. OKE w Warszawie
 8. OKE we Wrocławiu
Dokumentacja użytkownika OKE (załącznik nr 1 do umowy między UW i OKE)

Załącznik nr 2 - do umowy o współpracy w sprawie Krajowego Rejestru Matur pomiędzy UW i OKE oraz pomiędzy UW i Uczelnią

Karta rejestracyjna - zgłoszenie administratorów OKE

Lista OKE i uczelni wyższych - OKE i uczelnie wyższe, które podpisały umowę w sprawie korzystania z KReM

Dokumentacja techniczna usług sieciowych w systemie KReM - wersja z dnia 5 października 2009
Przykładowy klient usług sieciowych w Javie - wersja z dnia 29 marca 2010
Przykładowy klient usług sieciowych w PHP - wersja z dnia 15 czerwca 2009
Plik WSDL specyfikujący interfejs usług sieciowych dla serwera DEMO

Kody arkuszy egzaminacyjnych - aktualne kody w formacie CSV można pobrać bezpośrednio z KReM

Kody olimpiad - aktualne kody w formacie CSV można pobrać bezpośrednio z KReM

Przykładowy plik z zapytaniem - przykładowy plik, który przesyła uczelnia pytając o wyniki maturzystów (wersja z dnia 11.05.2012).

Przykładowy plik z wynikami (też w wersji z cyfrowym podpisem systemu w wersji demonstracyjnej i systemu z rejestrem maturzystów) - przykładowy plik, który przesyła OKE, aby przekazać informacje o ocenach z matury, lub który system przesyła uczelniom aby przekazać wyniki wskazanych kandydatów (wersja z dnia 11.05.2012).

Klucz publiczny - demo systemu w wersji demonstracyjnej, służący do weryfikacji podpisów cyfrowych.

Klucz publiczny - rejestr systemu z rejestrem maturzystów, służący do weryfikacji podpisów cyfrowych.

The GNU Privacy Handbook - dokumentacja programu GnuPG do obsługi podpisu elektronicznego.

Funkcja checkPESEL.txt - stosowana w systemi KReM funkcja do sprawdzania poprawności PESEL-a (okrojona, gdyż nie znamy płci osoby).O systemie ...

 1. Co to jest KReM?

  KReM (Krajowy Rejestr Matur) to system informatyczny umożliwiający zbieranie wyników egzaminów maturalnych z całej Polski oraz udostępnianie ich upoważnionym do tego uczelniom. Dzięki temu systemowi uczelnie będą w znacznie krótszym czasie dysponowały elektroniczną wersją potwierdzonych wyników matur swoich kandydatów, co pozwoli im na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. W niektórych przypadkach nie będzie ono nawet wymagało wizyty kandydata na uczelni PRZED uzyskaniem oficjalnej informacji o zakwalifikowaniu na studia - niezbędne dokumenty będzie on mógł dostarczyć już PO zakwalifikowaniu.

 2. Kto jest właścicielem systemu?

  KReM został stworzony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który również zajmuje się jego utrzymaniem i administracją. Sama baza danych jest jednak własnością Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, których dane zawiera. System został wdrożony dzięki pomocy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 3. Jak uzyskać uprawnienia do korzystania z KReM?

  Uprawnienia może otrzymać każda uczelnia, która prowadzi studia licencjackie lub magisterskie. Warunkiem jest podpisanie umowy z Uniwersytetem Warszawskim o wymianie danych, zachowaniu poufności i podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Pobrać z tej strony wzór umowy UW z Uczelnią. Umowę powinien podpisać przedstawiciel Władz Uczelni.
  2. Pobrać ze strony wzór karty rejestracyjnej administratorów ze strony Uczelni. Należy na niej wpisać dane z umowy oraz dane administratorów, którym zostaną założone konta w systemie KReM. Umowę powinien podpisać przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej Uczelni.
  3. Oba dokumenty (umowę w dwóch kopiach) należy przesłać na adres:
   Uniwersytet Warszawski
   Biuro Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia
   dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
   Krakowskie Przedmieście 26/28
   00-927 Warszawa
   

   Na wszelki wypadek podajemy także numer telefon: (22) 55-20-354.

  4. Jeden egzemplarz umowy podpisanej przez Rektora UW zostanie przesłany na Uczelnię, na podany w liście adres.
  5. Karta rejestracyjna administratorów Uczelni zostanie przesłana do administratora systemu KReM na UW i będzie podstawą założenia kont dostępu.
 4. Dlaczego powstał KReM?

  Razem z systemem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) - również tworzonych przez Uniwersytet Warszawski - system KReM stanowi krok w kierunku kompleksowej informatyzacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Głównym jego zadaniem jest ułatwienie procedury przyjmowania na studia zarówno po stronie maturzysty, jak i uczelni. Dzięki temu systemowi uczelnie otrzymają od razu zweryfikowane wyniki matur w postaci elektronicznej i nie będą musiały tracić czasu na ich ręczne wprowadzanie czy sprawdzanie (pozwoli to również uniknąć wielu potencjalnych błędów). Będą również mogły szybciej przeprowadzić proces rekrutacyjny i ogłosić listy przyjętych. Maturzysta natomiast nie będzie musiał dostarczać na uczelnię świadectwa maturalnego przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji.

 5. Czy w KReMie znajdą się wyniki wszystkich maturzystów?

  Niestety nie. Z powodów prawnych w systemie będą gromadzone wyniki egzaminów maturalnych począwszy od matury z maja 2006 roku, zatem wyniki maturzystów z lat wcześniejszych muszą zostać dostarczone na uczelnię inną drogą.

  Ważne jest również, że w systemie znajdą się wyniki tylko tych maturzystów, którzy wyrazili zgodę (w oświadczeniu o wyborze przedmiotów) na ich przekazanie uczelniom. W roku 2006 zgodę wyraziło tylu zgłoszonych maturzystów:

  1. OKE Gdańsk 90,9%
  2. OKE Jaworzno 95,5%
  3. OKE Poznań 75%
  4. OKE Warszawa 91,53%
  5. OKE Wrocław 90,7%
 6. A w roku 2007:

  1. OKE Kraków 96%
  2. OKE Poznań 94%
  3. OKE Warszawa 97%

  A w roku 2008:

  1. OKE Jaworzno 95%
  2. OKE Kraków 94,66%
  3. OKE Łomża 97%
  4. OKE Łódź 96,05%
  5. OKE Poznań 95,7%
  6. OKE Wrocław 96,11%
  7. OKE Warszawa 97,16%

  A w roku 2010:

  1. OKE Gdańsk 96,6%
  2. OKE Jaworzno 98,87%
  3. OKE Łomża 96,57%
  4. OKE Poznań 99%
  5. OKE Warszawa 98,21%
 7. Jaką mam pewność, że wyniki znajdujące się w KReMie są poprawne?

  Bardzo dużą. Wyniki znajdujące się w KReMie są oficjalnymi wynikami otrzymanymi od Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dokładnie tymi wynikami, które wcześniej zostały wydrukowane na świadectwach maturalnych (wręcz będą pochodzić z tych samych baz danych). Dopuszczamy możliwość zmiany wyniku przez komisję np. po odwołaniu się od jej decyzji, ale zmiana ta bardzo szybko będzie widoczna w systemie oraz w panelu administracyjnym wszystkich uczelni, które były zainteresowane wynikami tego maturzysty.

 8. Kiedy będzie można pobrać z KReM wyniki matur?

  Wstępnie można założyć, że będzie to 1-4 dni po rozdaniu świadectw maturalnych. Byłoby wysoce niewłaściwe, gdyby KReM poznał wyniki matur NIM je pozna maturzysta. Ponieważ zdarzają się korekty na świadectwach maturalnych, więc też jest wskazana krótka zwłoka.

 9. Czy to wszystko jest bezpieczne?

  Ze względu na szczególną zawartość bazy danych zastosowane zostały również szczególne zabezpieczenia, których wymaga chociażby Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Dzięki nim dane w systemie są bezpieczne (szyfrowane połączenia, rozbudowany system dzienników, pliki zabezpieczone hasłami) i nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Do danych dostęp maja tylko uczelnie, które podpisały z nami umowy, w których między innymi przejmują całą odpowiedzialność za pobrane dane.

 10. Czy korzystanie z KReM jest odpłatne?

  Nie :) Z systemu może korzystać każda uczelnia, która podpisze umowę, bez żadnych opłat. Uniwersytet Warszawski wykonał system i nim administruje Pro Publico Bono.

 11. Pytania?

  W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu dr Janiną Mincer-Daszkiewicz.Autorzy systemu:

Michał Kaczmarczyk
Piotr Malinowski
Damian Mański
Michał Kurzydłowski

Koordynator projektu:

Janina Mincer-Daszkiewicz