Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (w kolejności alfabetycznej)

 1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 5. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Wrocławiu

Uczelnie wyższe (w kolejności alfabetycznej) - nowa umowa, w mocy od 3.07.2018

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie)
 3. Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 4. Akademia Muzyczna w Krakowie
 5. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 6. Akademia Pomorska w Słupsku
 7. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 8. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 9. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 10. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 11. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 12. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - filia w Białej Podlaskiej
 13. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 14. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 23. Politechnika Białostocka
 24. Politechnika Częstochowska
 25. Politechnika Gdańska
 26. Politechnika Koszalińska
 27. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 28. Politechnika Lubelska
 29. Politechnika Łódzka
 30. Politechnika Opolska
 31. Politechnika Poznańska
 32. Politechnika Rzeszowska im I. Łukaszewicza
 33. Politechnika Śląska w Gliwicach
 34. Politechnika Świętokrzyska
 35. Politechnika Warszawska
 36. Politechnika Wrocławska
 37. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 38. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 39. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 40. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna im. O. Langego)
 41. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (dawniej Akademia Ekonomiczna)
 42. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 43. Uniwersytet Jagielloński
 44. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 45. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 46. Uniwersytet Łódzki
 47. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 48. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 49. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (dawniej Akademia Medyczna)
 50. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 51. Uniwersytet Opolski
 52. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 53. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 54. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (dawniej Akademia Podlaska)
 55. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza w Lublinie)
 56. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 57. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 58. Uniwersytet Rzeszowski
 59. Uniwersytet Śląski
 60. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 61. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 62. Uniwersytet Warszawski
 63. Uniwersytet w Białymstoku
 64. Uniwersytet Wrocławski
 65. Uniwersytet Zielonogórski
 66. Warszawski Uniwersytet Medyczny (dawniej Akademia Medyczna w Warszawie)
 67. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 68. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 69. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska)

Uczelnie wyższe (w kolejności alfabetycznej) - stara umowa, wygasła w dniu 3.07.2018

 1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 3. Akademia Leona Koźmińskiego
 4. Akademia Medyczna w Gdańsku
 5. Akademia Medyczna w Lublinie
 6. Akademia Morska w Gdyni
 7. Akademia Morska w Szczecinie
 8. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 9. Akademia Muzyczna w Gdańsku
 10. Akademia Muzyczna w Łodzi
 11. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 12. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 13. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 14. Collegium Civitas w Warszawie
 15. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
 16. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej
 19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
 21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 26. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 27. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 28. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 29. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych
 30. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 31. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 32. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 33. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 34. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach)
 35. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 36. Uniwersytet Gdański
 37. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 38. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 39. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 40. Uniwersytet Szczeciński
 41. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 42. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 43. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 44. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 45. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 46. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 47. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 48. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie